Belangrijke mededeling!

Oudeschoot, 1 oktober 2014Geachte belanghebbende van de 27ste Unitrotveiling,

Het bestuur van de Stichting Unitrot ziet zich door overmacht genoodzaakt de voor vrijdag 3 oktober a.s. geplande draverjaarlingen-veiling af te gelasten. Oorzaak van deze afgelasting is gelegen in het feit dat op de veilinglocatie, Het Fries Congrescentrum te Drachten, een uitbraak van droes is vastgesteld door de aldaar praktiserend dierenarts, verbonden aan de Dierenkliniek te Wolvega. Het bestuur van de Stichting Unitrot kan, gezien het besmettingsgevaar voor de ingebrachte paarden en het risico van verdere verspreiding van de infectie, niet anders besluiten. Dat dit besluit door het Stichtingsbestuur niet lichtvaardig is genomen zal duidelijk zijn.

Het regelen van een alternatieve locatie op de geplande datum, 3 oktober a.s., is helaas organisatorisch niet mogelijk en daarom wordt de veiling nu uitgesteld naar 24 oktober 2014 en zal gehouden worden te Bemmel, Stoeterij Buitenzorg. Vanzelfsprekend betreurt het Stichtingsbestuur deze gang van zaken en de overlast die het voor alle betrokkenen met zich meebrengt. We vragen hiervoor Uw begrip en vertrouwen erop dat U op 24 oktober te Bemmel aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting UnitrotSehr geehrte Besucher/Aktive der 27.Unitrotauktion,

der Vorstand der Stiftung Unitrot fuehlt sich gezwungen zu entscheiden, die Traber-Jaehrlingsauktion am 3.10.2014 zu annulieren. Die Ursache fuer diese Absage ist aufgrund der Tatsache gestellt, dass auf dem Auktionsgelaende (Friesisch-Kongress in Drachten), ein Ausbruch der Druse vom praktizierenden Tierarzt von der Klinik Wolvega, festgestellt worden ist. Der Vorstand der Stiftung Unitrot koennen angesichts der Gefahr der Infektion von den Pferden und das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Infektion, keine andere Entscheidung treffen. Das diese Entscheidung vom Stiftungsrat nicht leicht genommen wird, ist wohl klar.

Es ist organisatorisch leider nicht moeglich einen alternativen Standort auf dem geplanten Termin, dem 3.Oktober 2014 zu arrangieren und deshalb wird die Auktion verlegt auf den 24.10.2014, auf dem Gestuet Buitenzorg in Bemmel.

Der Stiftungsrat bedauert diesen Zustand und die Probleme die diese Situation fuer alle Beteiligten mit sich bringt. Wir bitten um Ihr Verstaendnis und hoffen das Sie anwesend sein koennen am 24.Oktober 2014 in Bemmel.

Mit freundlichen Gruessen,

Der Vorstand der Stiftung Unitrot
Dan verwijzen wij nog naar de veilingvoorwaarden op deze site.
Hebt u interesse in de uitslagen van de veilingen van vorige jaargangen, dan kunt u deze ook vinden onder "veilinguitslagen". Hier vindt u uitgebreide informatie van alle veilingen vanaf 1988! U kunt per veiling zelfs sorteren op verschillende categorieŽn zoals catalogusnummer, naam, ouders, opbrengst, etc.

FOTOGALERIJ 2005
FOTOGALERIJ 2004
FOTOGALERIJ 2003
 
KOERSWINNAARS
(1990-2010)
 
 
 

Fotos met dank aan Wim Huybers Fotografie