INSCHRIJFFORMULIER

Print vriendelijke pagina Print
Download hier de PDF versielogo

SECRETARIAAT: Hanovers Hoeve, Schoterlandseweg 82, 8451 KD OUDESCHOOT
Tel: 0513-633319 - fax: 0513-636920 - e-mail: info@unitrot.nl - www.unitrot.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Unitrotveiling 14 oktober 2016
plaats: Drachten in het Fries Congrescentrum Drachten


Ondergetekende (naam):...........................................................
Adres:...........................................................
Postcode en woonplaats:...........................................................
Telefoonnummer:...........................................................
Emailadres:...........................................................
Bank-/gironummer:...........................................................
BTW plichtig:NEEN / zo JA* nr...............................
(Als geen btw-nr is ingevuld, verklaart verkoper dat hij niet BTW-plichtig is)


biedt hierbij de volgende jaarling(en) aan:

Naam paard nat Geslacht Vader Moeder
1........................ nl/dts. h / m / r ............................. .............................
2........................ nl/dts. h / m / r ............................. .............................
3........................ nl/dts. h / m / r ............................. .............................
4........................ nl/dts. h / m / r ............................. .............................
5........................ nl/dts. h / m / r ............................. .............................
handtekening: ............................ ............................


KOSTEN
De kosten, exclusief omzetbelasting, voor verkoper verbonden aan het via de veiling ten verkoop aanbieden van een paard bedragen: inschrijfgeld 300,--, eerste inleggeld unitrotkoers 50,--, plokgeld (indien van toepassing), bij eventuele terugkoop: 8% opgeld over de koopsom Ondergetekende verklaart zich door het invullen en insturen van dit formulier akkoord met de veilingvoorwaarden van Unitrot.
P.S. INSTUREN VOOR 1 JULI 2016
Opgave is alleen geldig indien dit vergezeld is van een getekend verkoopformulier en het originele stamboekpapier (geen kopie) Inzendingen die later dan 1 juli binnenkomen kunnen vervallen bij te veel deelname. Veilingvoorwaarden op de website van Unitrot of aan te vragen bij bij het secretariaat.